The Ultimate Design Masterclass
設計實戰全方位

Role
Animation

The promo video for a seris of online design courses “The Ultimate Design Masterclass(設計實戰全方位).

I was the responsible for the 2D animation from 0:00-0:23.Styleframes
 


Credits
Production

27 Design


Directors

Cheng-Hsuan Lin
Redic Hsu


Art Director

Qian-Han Chen

Animation Supervisor

Bruce Chen


Producer

Sunber Lo


Designers

Yi-Wei Wu
Huang, Jie-Yi


Animators

Bo-Lin Chu
Peng-Hsiang Fang
Daiching Tsao
Wuxi Wang
Yung Hsiang Cha
Chen Guan Yu
Jamie


Music & Sound Production

WinSound Studio


Original Music

Hsiao-Chin Lin
Szu-Yu Lin


Sound Design

Hsiao-Chin Lin
Li-Chin Chang


Score Mixer & Dubbing Mixer

Hsiao-Chin Lin


Voice Over

Cheng-Hsuan Lin


Voice Recording Engineer

Hsiao-Chin Lin


Voice Recording Studio

Fullight Music